Prawo pracownika do odwołania się do sądu pracy w sytuacji bezprawnego wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę.


         W przypadku wypowiedzenia przez pracodawcę umowy o pracę lub rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, zwalniany z pracy pracownik ma zawsze możliwość podjęcia obrony przed sądem pracy, gdy nie zgadza się z pracodawcą, co do zasadności czy też zgodności z prawem rozwiązania  umowy o pracę.

           W zależności od konkretnej sytuacji faktycznej, zwolniony pracownik może domagać się przed sądem o uznanie dokonanego wypowiedzenia za bezskuteczne, przywrócenia do pracy na poprzednio zajmowane stanowisko lub może żądać wypłaty określonej wysokości odszkodowania.

            Pracownik, który ma zamiar dochodzić swoich praw od pracodawcy w sądzie pracy powinien pamiętać: