Kilka zdań o obowiązku alimentacji

Prawo pracownika do odwołania się do sądu pracy w sytuacji bezprawnego wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę.