Prawo cywilne i gospodarcze

 • sporządzanie i opiniowanie umów oraz wsparcie w toku ich negocjowania
 • sporządzanie opinii prawnych
 • obsługa i windykacja należności
 • analizy prawne dokumentacji
 • reprezentacja w postępowaniach przed sądami powszechnymi wszystkich instancji oraz w postępowaniach egzekucyjnych

Prawo administracyjne

 • reprezentacja w postępowaniach administracyjnych i sądowo administracyjnych
 • sporządzanie opinii prawnych w sprawach administracyjnych

Prawo cywilne:

 • sprawy o zapłatę
 • sprawy odszkodowawcze
 • sprawy o zasiedzenie nieruchomości
 • sprawy spadkowe, w tym o zachowek, o dział majątku spadkowego
 • windykacja należności
 • dochodzenie roszczeń z tytułu rękojmi
 • negocjacje przedsądowe
 • reprezentacja przed sądami wszystkich instancji
 • doradztwo prawne w toku sprzedaży i nabywania nieruchomości
 • sporządzanie i opiniowanie umów

Prawo rodzinne

 • sprawy o rozwód i o separację
 •  sprawy z zakresu opieki nad dzieckiem i wykonywania władzy rodzicielskiej
 • sprawy o zasądzenie, zmianę i uchylenie alimentów
 • sprawy z zakresu opieki nad dzieckiem i wykonywania władzy rodzicielskiej
 • sprawy o podział majątku wspólnego  

Prawo administracyjne

 • zaskarżanie decyzji organów administracji
 • reprezentacja w postępowaniach administracyjnych i sądowo – administracyjnych

Egzekucja

 • reprezentacja w postępowaniach egzekucyjnych