Prawo cywilne i gospodarcze

 • sporządzanie i opiniowanie umów oraz wsparcie w toku ich negocjowania
 • sporządzanie opinii prawnych
 • obsługa i windykacja należności
 • analizy prawne dokumentacji
 • reprezentacja w postępowaniach przed sądami powszechnymi wszystkich instancji oraz w postępowaniach egzekucyjnych

Prawo administracyjne

 • reprezentacja w postępowaniach administracyjnych i sądowo administracyjnych
 • sporządzanie opinii prawnych w sprawach administracyjnych

Prawo spółek i doradztwo korporacyjne

 • zakładanie spółek na terytorium Polski
 • obsługa prawna posiedzeń organów spółki, w tym przygotowywanie protokołów i uchwał
 • rejestracja spółek, wprowadzanie zmian w KRS
 • kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorców